Freelance-Danmark.dk

 

Her pendler kirurgerne mellem sygehusene


 

Forside
Radio
Eksempler på artikler:
Her er duKirurgerne pendler
Til erhvervslivet
Kurser mm.
Hvad kan en web-redaktør
Fotograf

 
Reportagebil i fuld fart

Adresse

Hovkrogvej 40
5500 Middelfart
Telefon 64 40 19 56 / 22 13 07 14
e-mail:
mail@ freelance-danmark.dk


blå linje

Bragt i Danmarks Amtsråd

Tekst: Jan Simmen
Foto: Ulrik Borgermann

Knæoperationer er med til at rede sygehuset Specialisering og sammensmeltning mellem sygehuse blev redningsplanken for det tidligere Faaborg Sygehus, nu Sygehus Fyn Faaborg.

Det er ved at binde Fåborgs og Svendborgs sygehuse sammen samt en omfattende specialisering, at Fåborg fik lov til at beholde sit sygehus. Men også en højteknologisk satsning, de fynske politikers velvilje og ikke mindst et rigtig godt samarbejde mellem personalet i Svendborg og Fåborg har spillet en afgørende rolle i den sydfynske succeshistorie. En succeshistorie, der har fået personalet i Fåborg til at ranke ryggen, efter at have følt sig lukningstruet igennem snart ti år.

- Sygehus Fyn Fåborg ville ikke kunne overleve, hvis sygehuset havde fortsat som et alment sygehus. Oplandet var ikke stort nok. Så kort og præcist forklarer cheflæge Peter Jest fra Sygehus Fyn det. Men nu klarer Fåborg sig. Endda særdeles godt. På to år faldt ventelisterne på knæoperationer fra 14 måneder til seks uger. Den korte venteliste på Sygehus Fyn Fåborg kombineret med det frie sygehusvalg har dog fået patienter fra hele landet til at søge til afdelinger i Fåborg, og dermed har Sygehus Fyn kunnet registrere en lille stigning i ventelisterne igen. Men det får hverken personalet, sygehusledelsen eller politikerne til at finde de bekymrede panderynker frem. Tværtimod.

For den seneste lille stigning ændrer ifølge områdedirektør i Sygehus Fyn Peter Henriksen ikke den kendsgerning, at Sygehus Fyn Fåborg har præsteret den største afvikling af ventelisterne i Danmark. Den slags gode resultater skaber både tilfredshed hos patienterne, og hos politikerne.

Øget samarbejde er vejen

I praksis betyder det produktive samarbejde mellem Sygehus Fyn Svendborg og Sygehus Fyn Fåborg fx at Svendborg leverer kirurgerne, mens sygehuset i Faaborg sørger for alt andet. Altså at der er ledige operationsstuer, operationsudstyr, sygeplejersker, anæstesipersonale og hvad der nu ellers skal til af personale og udstyr til en knæoperation. På den måde bliver ressourcerne udnyttet optimalt.

En patient med knæproblemer fra Svendborg kan opleve at komme til forundersøgelse i Svendborg, men skal så opereres i Faaborg. Dog af den samme læge, som undersøgte hans dårlige knæ i Svendborg. Det er ikke for sjov skyld at patienten bliver sendt til Faaborg.

Faaborg har nemlig specialiseret sig i blandt andet knæoperationer. Fra at være et døgnbemandet alment sygehus med en fx skadestue og fødeafdeling, har Faaborgs nye stolthed nemlig udviklet sig til at være et højt specialiseret sygehus, hvor der kun er planlagt kirurgi. Ved fx at lukke fødeafdelingen og nu henvise til Svendborg har man nemlig frigjort de ressourcer, der nu får begge sygehusenheder til at fungere optimalt. Og udviklingen vil også fremover gå i retning af specialisering og øget samarbejde. Det lover både områdedirektør Peter Henriksen og cheflæge Peter Jest.

Krævede omstillingsvilje hos personalet

To sygehuse én enhed. Det har krævet en del ændringer og en stor indsats. Især personalet har med stor ildhu og entusiasme omstillet og videreuddannet sig.

- De enkelte afdelinger er mere effektive i kraft af de større og mere specialiserede enheder. Strukturen giver også en større gennemstrømning, forklarer en tilfreds Poul-Erik Svendsen. Han er formand for Fyns Amts Sygehusudvalg.

Poul-Erik Svendsen mener også, at den aktivitetsbaserede afregning, der blev indført i september, har medført en øget effektivitet på de fynske sygehuse.

Skandinaviens første kirurgiske robot

Som den sidste nye satsning har politikerne netop sagt ja til, at Sygehus Fyn Fåborg får intet mindre end Skandinaviens første kirurgiske knærobot. Den robot forventer lægerne vil løfte hele kirurgien et godt stykke ind i fremtiden. Robotten, som i øvrigt er kendt under navnet "Caspar," kan nemlig arbejde langt mere præcist og fejlfrit, end selv den mest øvede kirurg. Allerede til efteråret vil "Caspar" blive taget i brug.

At der nu er blevet investeret i en kirurgisk robot vil ifølge områdedirektør Peter Henriksen også medføre at endnu flere højtspecialiserede kirurger og kommende kirurger vil søge til Sygehus Fyn.

Men det er dog langt fra det eneste højteknologiske tiltag der er planlagt. Elektroniske patientjournaler, avancerede stemmestyrede operationsstuer og optisk kirurgi er blot nogle af de få ting, der allerede er, eller snart bliver sat på skinner. Optisk kirurgi er allerede forberedt, og de første operationslamper med indbyggede kameraer er sat op. Kameraet i operationslampen gør det muligt, at en kirurg i Svendborg kan bistå med råd, selv om operationen sker i Faaborg eller omvendt. Derudover bliver det fremover noget lettere for en kirurg at undervise i sit speciale. Studerende kan på en skærm følge med i operationen i fx Odense.

- Intentionen med indførelsen af den nye teknologi er at binde både sygehusenheden i Nyborg, Svendborg og Faaborg sammen i relevante funktionsbærende enheder, forklarer områdedirektør Peter Henriksen.


pressekort
blå linje