blå linje


Pilotprojekter: Til tiden, genneført og med dokumenterede erfaringer

Vi har gennemført mange pilotprojekter, ikke mindst når vi blev involveret i medieudvikling, som du kan læse om på vores hjemmeside.
Dog har vi også simpelthen stået i spidsen for et pilotprojekt, som det så er markedsføringen af en oplysningskampagen på vegne af Folketinget, eller det er kommuner (Fx sydfynske kommuner, Vejen Kommune mfl), der har et projekt der har behov for mediedeltagelse eller endda styring.
I dag er næsten alt pilotprojekter

Pilotprojekter er i dag mere reglen end undtagelsen. I princippet er rigtig meget af det fx medier netop pilotprojekter. Men for at I får det maksimale udbytte med jeres pilotprojekt så er det vigtigt med:

  • Klare målsætninger
  • Deltmål (KPI)
  • Klar tidsmæssig afgrænsining
  • Grundig vidensopsamling
  • Rapport der bliver læst
  • Evaluering og eventuel implementering af den opsamlede viden


blå linje